Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาองค์ความรู้
รายงานการประชุมสภา
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการปฏิบัติงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 ก.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ณ วัดบึงน้ำรักษ์

01 ก.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ กิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทร์และพวงหรีด

19 มี.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ กิจกรรมรับบัณฑิตน้อย ศพด.อบต.บึงน้ำรักษ์ ปี 2562

29 ก.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ กิจกรรมคัดแยกขยะ

28 มิ.ย. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ กิจกรรมล้างห้องน้ำ

13 เม.ย. 2559
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ กิจกรรมวันสงกราต์และวันผู้สูงอายุ 13- 15 เมษายน 2559 ณ วัดบึงน้ำรักษ์ สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ ร่วมกับชุมนและสภาวัฒนธรรมตำบลบึงน้ำรักษ์

13 เม.ย. 2559
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ กิจกรรมวันสงกราต์และวันผู้สูงอายุ 13- 15 เมษายน 2559 ณ วัดวิเวกวนาราม สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ ร่วมกับชุมชนและสภาวัฒนธรรมตำบลบึงน้ำรักษ์

04 ม.ค. 2559
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว "ปั่นจักยานวันเดียว เที่ยว 4 จังหวัด"

07 พ.ค. 2558
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

27 ก.พ. 2558
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ โครการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบึงน้ำรักษ์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
19/4 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170
โทรศัพท์ : 0-3809-0740  โทรสาร : 0-3809-0743  อีเมล์ : bungnamrukk@hotmail.com

www.bungnamruk.go.th