Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาสามปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาองค์ความรู้
รายงานการประชุมสภา
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ส.ค. 2560
ถึง
05 ก.ย. 2560
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนซอยบริเวณสะพานข้ามคลอง 15 หมู่ที่ 13 (ฝั่งตะวันตก)
17 ส.ค. 2560
ถึง
14 ก.ย. 2560
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประมูลงานจ้างโครงการซ่อมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองสิบห้า (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 6-15
16 ส.ค. 2560
ถึง
15 ก.ย. 2560
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง 15 หมู่ที่ 13 (ฝั่งตะวันตก)
10 ส.ค. 2560
ถึง
31 ส.ค. 2560
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ
10 ส.ค. 2560
ถึง
10 ก.ย. 2560
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ราคากลางโครงการซ่อมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง 15 (ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 6-15)
04 ก.ค. 2560
ถึง
31 ก.ค. 2560
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง มิถุนายน 2560
07 มิ.ย. 2560
ถึง
30 มิ.ย. 2560
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤษภาคม 2560
01 พ.ค. 2560
ถึง
28 ก.พ. 2560
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง มกราคม 2560
01 พ.ค. 2560
ถึง
31 พ.ค. 2560
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ สรุปจัดซื้อ-จัดจ้าง เมษายน 2560
03 เม.ย. 2560
ถึง
28 เม.ย. 2560
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง มีนาคม 2560

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
19/4 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170
โทรศัพท์ : 0-3809-0740  โทรสาร : 0-3809-0743  อีเมล์ : bungnamrukk@hotmail.com

www.bungnamruk.go.th