Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาสามปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาองค์ความรู้
รายงานการประชุมสภา
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ม.ค. 2562
ถึง
18 ม.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านคลอง 14
10 ม.ค. 2562
ถึง
18 ม.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านคลอง 15
26 ธ.ค. 2561
ถึง
25 ม.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านคลอง 14
26 ธ.ค. 2561
ถึง
25 ม.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านคลอง 15
10 ก.ย. 2561
ถึง
10 ก.ย. 2561
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองสิบห้าฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 14
24 ส.ค. 2561
ถึง
03 ก.ย. 2561
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองสิบห้าฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 14
17 ส.ค. 2561
ถึง
17 ส.ค. 2561
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองสิบห้าฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 14
15 มี.ค. 2561
ถึง
23 มี.ค. 2561
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองสิบห้าฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 14
13 มี.ค. 2561
ถึง
13 มี.ค. 2561
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสิบห้า ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 14
19 ก.พ. 2561
ถึง
19 ก.พ. 2561
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองสิบห้าฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 14

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
19/4 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170
โทรศัพท์ : 0-3809-0740  โทรสาร : 0-3809-0743  อีเมล์ : bungnamrukk@hotmail.com

www.bungnamruk.go.th