Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาองค์ความรู้
รายงานการประชุมสภา
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการปฏิบัติงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ก.ย. 3105
ถึง
12 ต.ค. 3105
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีนถนนสายเลียบคลองสิบห้า ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 9 บางส่วน ตำบลบึงน้ำรักษ์
11 ส.ค. 2563
ถึง
17 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10
05 ส.ค. 2563
ถึง
31 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
02 ก.ค. 2563
ถึง
09 ก.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิ่น ฉช.ถ.85-003 ถนนเลียบคลอง 15 ฝั่งตะวันออก หมู13
01 ก.ค. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
23 มิ.ย. 2563
ถึง
01 ก.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่่ที่ 10 บ้านคลอง 15
01 มิ.ย. 2563
ถึง
30 มิ.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
01 มิ.ย. 2563
ถึง
16 มิ.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศ (E-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช ถ.85-003 ถนนเลียบคลอง 15 ฝั่งตะวันออก
01 มิ.ย. 2563
ถึง
16 มิ.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศ (E-bidding) โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่้บาน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านคลอง 15
01 มิ.ย. 2563
ถึง
08 มิ.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหัสทางหลวง ฉช ถ.85-003 ถนนเลียบคลอง 15 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 13

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
19/4 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170
โทรศัพท์ : 0-3809-0740  โทรสาร : 0-3809-0743  อีเมล์ : bungnamrukk@hotmail.com

www.bungnamruk.go.th