Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาองค์ความรู้
รายงานการประชุมสภา
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการปฏิบัติงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ก.ย. 3105
ถึง
12 ต.ค. 3105
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีนถนนสายเลียบคลองสิบห้า ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 9 บางส่วน ตำบลบึงน้ำรักษ์
03 พ.ค. 2564
ถึง
03 พ.ค. 2564
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ รายงานจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2563-รวมสรุปทั้งปี
28 เม.ย. 2564
ถึง
28 เม.ย. 2564
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
25 ก.พ. 2564
ถึง
12 มี.ค. 2564
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศ (E-bidding) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ฉช.ถ.85-003 สายเลียบคลอง 15 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 12-11 บางส่วน
25 ก.พ. 2564
ถึง
12 มี.ค. 2564
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศ (E-bidding) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ฉช.ถ.85-004 สายทางลัด หมู่ที่ 7 ตำบลบึงน้ำรักษ์
31 ม.ค. 2564
ถึง
28 ก.พ. 2564
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564
31 ธ.ค. 2563
ถึง
28 เม.ย. 2564
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
31 ต.ค. 2563
ถึง
28 เม.ย. 2564
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
27 ส.ค. 2563
ถึง
26 ก.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์โดยการเสริมผิวลาดยางในเขตตำบลบึงน้ำรักษ์ หมู่ที่ 7,8,9 และมู่ที่ 14 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
25 ส.ค. 2563
ถึง
24 ก.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองสิบห้าฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 12 กว้าง 6 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,160 เมตร ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
19/4 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170
โทรศัพท์ : 0-3809-0740  โทรสาร : 0-3809-0743  อีเมล์ : bungnamrukk@hotmail.com

www.bungnamruk.go.th