Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาสามปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาองค์ความรู้
รายงานการประชุมสภา
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 2562 (25 ธ.ค. 2561)  
รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 2562 (25 ธ.ค. 2561)  
ประกาศนัดประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 (25 เม.ย. 2561)  
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (10 เม.ย. 2561)
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ 2561 (01 มี.ค. 2561)
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2561 (01 มี.ค. 2561)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2561 (14 ก.พ. 2561)
ประกาศนัดประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 (08 ก.พ. 2561)
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (26 ม.ค. 2561)
จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ (01 ธ.ค. 2560)
ประกาศนัดประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (20 ต.ค. 2560)
ประกาศ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบปร... (10 ต.ค. 2560)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2... (05 ต.ค. 2560)
ประกาศนัดประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (19 ก.ย. 2560)
ประกาศนัดประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560 (07 ส.ค. 2560)
ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท.พ.ศ.2560 (01 ส.ค. 2560)
ประกาศนัดประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2560 (01 ส.ค. 2560)
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 (17 ก.ค. 2560)
ประกาศนัดประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (21 เม.ย. 2560)
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (10 เม.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันสงกราต์และวันผู... (13 เม.ย. 2559)  

กิจกรรมวันสงกราต์และวันผู... (13 เม.ย. 2559)  

ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเท... (04 ม.ค. 2559)  

เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน... (07 พ.ค. 2558)

โครการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ... (27 ก.พ. 2558)

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ... (08 ม.ค. 2558)

โครงการ “เวทีประชาคมเพื่... (07 ก.ค. 2557)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (07 ก.ค. 2557)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคร... (07 ก.ค. 2557)

โครงการกีฬาสัมพันธ์ คน อบ... (27 พ.ค. 2557)

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ... (16 ม.ค. 2557)

โครงการร่วมจิตรปฎิบัติธรร... (13 ก.ย. 2556)

โครงการร่วมใจส่งเสริมสุขภ... (06 ก.ย. 2556)

โครงการร่วมใจส่งเสริมสุขภ... (06 ก.ย. 2556)

กำหนดการขึ้นทะเบียนรับเบี... (12 ต.ค. 2555)

โครงการไข่ไอโอดีนเสริมสร้... (28 มิ.ย. 2555)

(28 มิ.ย. 2555)

โครงการประเพณีแข่งเรือพาย... (28 มิ.ย. 2555)

โครงการ อบต.บึงน้ำรักษ์..... (22 มิ.ย. 2555)

โครงการฝึกอบรมวิธีการทำน้... (27 มี.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดิน... (10 ม.ค. 2562)  
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน... (10 ม.ค. 2562)  
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 ... (26 ธ.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้... (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองสิบห... (10 ก.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลอง... (24 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองสิ... (17 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองสิบห้าฝั่งตะวันอ... (15 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสิบห้า ฝั่งตะวันออก... (13 มี.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอ... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) แบบตอกเสา... (27 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ควา... (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกล... (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒน... (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒ... (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลา... (08 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลา... (08 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางความจุ 14 ลบ.... (06 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 15 ลบ... (06 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต... (30 พ.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
19/4 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170
โทรศัพท์ : 0-3809-0740  โทรสาร : 0-3809-0743  อีเมล์ : bungnamrukk@hotmail.com

www.bungnamruk.go.th